AGENDA STUDENTENVERENIGING
PROMETHEUS

LEZING JOS SCHAEKEN

Schrijven op berkenbast speelde in de middeleeuwen een wezenlijke rol in de communicatie en sociale organisatie van verschillende Russische steden, met name de stad Novgorod, gelegen ten zuiden van het huidige Sint-Petersburg. Aan de hand van een selectie van overgeleverde berkenbastbrieven laat Jos Schaeken zien hoezeer de schrijftraditie geïntegreerd was in het dagelijks leven. De korte mededelingen doen ons vaak denken aan hedendaagse e-mails of whatsapp-berichten. Ze waren bedoeld voor alledaagse communicatie over geld en macht, afspraken en conflicten, management en huishouden, ellende en liefde. De persoonlijke ‘stemmen’ die zijn overgeleverd op berkenbast, doen het reilen en zeilen van een middeleeuwse samenleving op een fascinerende wijze herleven.
• Aanmelden kan via: berkenbast@prometheusleiden.nl tot woensdag 27 oktober 12:00 uur.

MEER INFO