NIEUWS PERS
PKVV

BRANDBRIEF VAN LEIDSE STUDENTENVERENIGINGEN


Kopie van Logo hoge kwaliteit.png

Leiden, 24 januari 2022 

Betreft: Oproep tot herziening coronabeleid voor studentenverenigingen

Geachte Burgemeester Lenferink, geachte lezer,

Wij, als Leidse studentenverenigingen, wenden ons tot u met een urgente kwestie.

De levensfase van 16-25 jaar is een essentiële periode voor opbouw van sociale relaties en identiteitsontwikkeling. Dit wordt onderschreven door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie in hun brandbrief van 11 januari j.l., waarin het belang van sociaal contact voor studenten en scholieren voor hun mentale gezondheid benadrukt wordt. De besturen van de Leidse studentenverenigingen worden elke dag opnieuw geconfronteerd met de mentale gevolgen van zowel de coronacrisis als de coronamaatregelen. Dit wordt mede veroorzaakt door het gebrek aan sociaal contact op het gebied van cultuur, religie, sport, maatschappelijke activiteiten en de verschillende manieren van zelfontplooiing die op studentenverenigingen plaatsvinden. Ook de Leidse Plaatselijke Kamer van Verenigingen ziet een toename van mentale problemen onder de studenten. De Leidse studentenverenigingen bieden zich middels deze brandbrief aan om bij te dragen aan een oplossing.

In de maatregelen van de afgelopen tijd werden studentenverenigingen als horeca gezien. Een studentenvereniging is echter niet alleen een plek om te borrelen. Het zijn ontmoetingsplekken waar studenten de mogelijkheid krijgen om zichzelf optimaal te ontwikkelen op het gebied van vriendschap, intellectualiteit, carrière, maatschappelijke betrokkenheid en creativiteit. Zo bieden studentenverenigingen sportactiviteiten, bijbelkringen, theater- en muziekrepetities, debatavonden, bibliotheken, commissievergaderingen, symposia, lezingen, spelavonden, studeerfaciliteiten en vele andere niet-horecagerelateerde activiteiten. Het bovengenoemde is juist wat ons onderscheidt van de ‘klassieke’ horecagelegenheden. Dit onderscheid wordt geenszins vertaald binnen de opzet van huidige coronamaatregelen. 

Studentenverenigingen kunnen een passende oplossing bieden voor de mentale problemen die studenten door zowel de coronacrisis, als de coronamaatregelen ondervinden. Door het bieden van sociaal contact op cultureel, academisch, sportief, religieus en maatschappelijk gebied zijn studentenverenigingen bij uitstek dé ontmoetingsplek om mentale gevolgen van de coronamaatregelen te verzachten. Maar om deel te worden van de oplossing, hebben we binnen de maatregelen veel meer ruimte nodig om onze bovengenoemde niet-horeca gerelateerde activiteiten doorgang te laten vinden. 

De significantie van sociaal contact in de leeftijdsfase van studenten moet niet onderschat worden. Daarom is het doel van deze brief om deze urgentie ook bij u te kweken. De komst van een toegespitst coronabeleid gericht op studentenverenigingen, waarbij de verscheidenheid van de verenigingsactiviteiten erkend wordt, kan volgens ons een uitkomst bieden. 

Graag treden wij met u in gesprek zodat wij samen, overheid en studentenverenigingen, kunnen streven naar een verbeterd welzijn van studenten. 

OVER PKVV

Al 55 jaar hebben wij een hart voor de stad en haar studentenverenigingen, maar als bestuur krijgen wij van veel meer enthousiaste studenten hulp bij het vertegenwoordigen van de studentenpopulatie.

Denktank Student&Stad
De Denktank van de PKvV is een groep studenten die meedenkt over actuele zaken die spelen in Leiden. Zo buigen ze zich over het gebruik van ecoglazen bij studentenverenigingen, onderzoeken ze de mogelijkheden van autoluwe wegen in de stad en zitten ze regelmatig met gemeente Leiden om de tafel over verschillende zaken, zoals studenten- en startershuisvesting. Ze hebben brainstorms over het fietsbeleid in de stad, doen onderzoek naar studentenwelzijn tijdens de coronacrisis en denken mee met verenigingen over een 1,5 meter economie. Het kan allemaal bij de Denktank Student & Stad!

Promotiecommissie
De promotiecommissie van de Plaatselijke Kamer van Verenigingen bestaat uit zes enthousiaste leden, die allemaal lid zijn bij een van de 24 Leidse studentenverenigingen. Het hele jaar door zetten ze zich in om de PKvV te helpen bij de beeldvorming van de Leidse student. Zo staan zij op open dagen van de Hoge School Leiden en de Universiteit Leiden en geven ze hier presentaties en stadswandelingen, waar ze je alles kunnen vertellen over het studentenleven en de keuze voor een bepaalde studentenvereniging. Daarnaast houden ze alle sociale media bij en ze organiseren jaarlijks in samenwerking met Leiden Marketing de Filmwedstrijd Student&Stad, een evenement dat voortkomt uit het Strategisch Partnerschap.

MASCQ-Commissie
MASCQ staat voor de grote vijf gezelligheidsverenigingen die je in Leiden kan vinden, namelijk Minerva, Augustinus, SSR, Catena en Quintus. De MASCQ-Commissie bestaat uit vijf leden, allemaal lid van één van deze vijf verenigingen. Eens per jaar slaan deze verenigingen de handen in een om een geweldige week te organiseren met allerlei evenementen en feesten (van bandjesavond tot lasergamen op een sociëteit en van lezingen tot een grote cantus). En dit iedere dag op een andere vereniging! De MASCQ-Commissie zet dit samen met de PKvV op en is verantwoordelijk voor de organisatie van deze memorabele week. 

BEKIJK PKVV NIEUWS VAN PKVV
NIEUWS

 • CuCo benefietavond SSR-Leiden
  08-05-2024 - SSR
  Evenement
 • Bouw nieuw windsurfcentrum!
  18-03-2024 - PLANKENKOORTS
  Algemeen nieuws
 • PKvV organiseert reanimatiedag
  19-02-2024 - PKVV
  Stadshart
 • Open Zeildag
  16-02-2024 - BLAUWESCHUIT
  Sport
 • Hollandse avond SSR-Leiden
  01-02-2024 - SSR
  Evenement
 • Leiden in Debat groot succes
  15-11-2023 - PKVV
  Lezing/Debat
 • Leiden in Debat
  18-10-2023 - PKVV
  Lezing/Debat
 • EL CID NSL 2023
  18-09-2023 - NSL
  Stadshart
FOTO'S

PROEF DE SFEER