NIEUWS EVENEMENTEN
PANOPLIA

DEBAT CHRISTELIJKE POLITIEKE JONGERENORGANISATIES

Afgelopen dinsdag 17 november vond er op Panoplia een debat plaats tussen de drie christelijke politieke jongerenorganisaties. Hielke Onnink (voorzitter van het CDJA), Bina Chirino (voorzitter van PerspectieF) en Johan de Leeuw (actief bij de SGPJ) discussieerden met elkaar over verschillende onderwerpen, onder leiding van Anton van den Beukel. Er werd voornamelijk gesproken over thema’s die van belang zijn voor studenten en jonge starters.

In het eerste deel van het debat kwamen drie onderwerpen aan de orde. Als eerste werd er gesproken over de afschaffing van de basisbeurs en welke compensatie er zou moeten komen voor studenten die studeren onder het leenstelsel. Alle drie de partijen zijn het erover eens dat het leenstelsel niet meer houdbaar is en dus afgeschaft moet worden en dat de basisbeurs weer heringevoerd moet worden. Over de vorm van compensatie verschilden de meningen nog wel. Als tweede werd er gesproken over de huizenmarkt. De gespreksleider, die al enkele jaren geleden is afgestudeerd, schetste een somber beeld van de toekomst die het publiek, dat volledig bestond uit studenten, te wachten staat en dat die ook vrij onzeker is, wat dit onderwerp betreft. Ten slotte werd er nog gesproken over christelijke politiek op zichzelf. Is dit waardevol? En hoe moeten we de tegenstelling zien tussen de principes waar een christelijke partij voor staat tegenover wat er daadwerkelijk haalbaar is? Ook de vraag of het huidige coronabeleid wel christelijk is, kwam aan de orde. Het algemene antwoord op deze vraag was dat juist de barmhartigheid richting de mensen die lijden onder corona, naar voren komt en dat dit erg belangrijk is. Ook werd aangedragen dat de politiek beslissingen moet nemen met de informatie die ze nu heeft, en dat we dus alleen maar kunnen speculeren over ‘wat als’-situaties.

Na de pauze konden er vragen gesteld worden vanuit de zaal. Er werd onder meer gesproken over de recente discussie rond artikel 23 van de Grondwet, dat gaat over de vrijheid van onderwijs. De drie sprekers waren het erover eens dat artikel 23 behouden zou moeten worden, juist vanuit een liberale insteek. Een andere vraag die werd gesteld, ging over de houding van de jongerenpartijen van de CU en het CDA richting hun moederpartijen als het gaat om de kabinetsbesluiten over de opvang van vluchtelingen, met name na de recente branden in het vluchtelingenkamp Moria. Hieruit bleek dat ook de jongerenpartijen actief zijn om het beleid van het kabinet de bevragen. Verder werden er vragen gesteld over de compensatie voor het leenstelsel, het coronabeleid en de vraag of de discussie over traditie gevoerd moet worden in de samenleving, door de politiek, of allebei.

De avond eindigde met een stemoproep vanuit alle drie de christelijke jongerenorganisaties. Hierin kwam ook duidelijk de persoonlijke motivatie van de sprekers naar voren waarom zij zich bij hun jongerenorganisatie hebben aangesloten. Al met al was het een interessante discussie, zeker in de aanloop richting de landelijke verkiezingen van 2021!

OVER PANOPLIA

Panoplia is een christelijke vereniging. Dat vindt zijn weerslag in de activiteiten van de vereniging. Allereerst is er de Bijbelkring. Iedere twee weken komen de leden in vaste Bijbelkringen van 6-7 personen bijeen om samen te eten, Bijbelstudie te houden, in elkaar te investeren en samen te borrelen. Daarnaast zijn er soms getuigeavonden waarbij de vereniging samenkomt om iets over het geloof te delen door samen te bidden en te zingen.

Studie en (geloofs)verdieping zijn unieke eigenschappen van de C.S.F.R. en dus ook van Panoplia. Het doel van Panoplia is, naast het bieden van vriendschap en gezelligheid, ook het bestuderen van de Bijbel en de studie van diverse onderwerpen. Concreet komt het studiekarakter en de (geloofs)verdieping tot uiting in de Bijbelkringen, de lezingen die georganiseerd worden en de studiekring waarin in kleiner verband allerlei onderwerpen worden besproken.

Verder worden er ledenvergaderingen gehouden, waarbij de studentikoziteit niet geschuwd wordt. Leden komen samen om soms tot vroeg in de ochtend te vergaderen of serieuze en minder serieuze zaken. Ook zijn er regelmatig borrels, waarbij de leden elkaar beter kunnen leren kennen en op de hoogte kunnen blijven van elkaars leven.

Absolute hoogtepunten van Panoplia zijn toch wel de weekenden, de tweejaarlijkse buitenlandse reis met een groot deel van de vereniging, het diesgala en de kerstmaaltijd.

Volg csfr.leiden op Instagram om meer te zien van wie we zijn en wat we doen. 

BEKIJK C.S.F.R. PANOPLIA NIEUWS VAN PANOPLIA
NIEUWS

 • Tournee naar Limburg
  28-07-2021 - COLLEGIUM MUSICUM
  Cultuur
 • Brief aan de aanstaand student
  16-07-2021 - PKVV
  Gemeente
 • Op naar Limburg!
  09-06-2021 - COLLEGIUM MUSICUM
  Cultuur
 • Win een 3Dbeeldje van jezelf
  04-06-2021 - LEIDEN MARKETING
  Cultuur
 • Leidsch Reanimatie Weekend
  29-04-2021 - PKVV
  Gezondheid en welzijn
 • Update Februari & Maart
  11-03-2021 - AQUAMANIA
  Sport
 • VVO WEEK
  22-02-2021 - PKVV
  Evenementen
 • Trippen in Cold Hawaii
  04-02-2021 - PLANKENKOORTS
  Sport
FOTO'S

PROEF DE SFEER